• Khóa học lập trình Website tại QuocTuan.Info
  • Khóa học lập trình di động tại QuocTuan.Info

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH

Khóa học lập trình PHP cơ bản

Lập Trình PHP Cơ Bản

Website
Khóa học lập trình PHP cơ bản giúp bạn tự tin xây dựng Website tin tức hoặc bán hàng trong 3 tháng
5.000.000 VNĐ / 3 tháng
Khóa học lập trình PHP nâng cao

Lập Trình PHP Nâng Cao

Website
Khóa học lập trình PHP nâng cao đi sâu vào các khái niệm OOP,MVC,Design Parttern và giả lập Framework
5.000.000 VNĐ / 3 tháng
Khóa học lập trình Laravel Framewrok

Lập Trình Laravel Framework

Website
Khóa học lập trình Laravel Framework giúp bạn xây dựng nắm vững Laravel Framework mới nhất
5.000.000 VNĐ / 3 tháng
Khóa học lập trình Angular 4

Lập Trình Angular 4

Website
Khóa học lập trình Angular 4 giúp bạn xây dựng các Single Page Application tốt nhất cho Website
6.000.000 VNĐ / 2 tháng
Khóa học lập trình NodeJS

Lập Trình NodeJS

Website
Khóa học lập trình NodeJS giúp bạn xây dựng Webservice hoặc Website có tính Realtime cao
6.000.000 VNĐ / 2 tháng
Khóa học lập trình Python

Lập Trình Python

Website
Khóa học lập trình Python giúp bạn tìm hiểu ngôn ngữ Python cũng như áp dụng Python vào Website
5.000.000 VNĐ / 3 tháng
Khóa học lập trình di động iOS (Swift 4)

Lập Trình iOS - Swift

Di Động
Khóa học lập trình iOS - Swift giúp bạn xây dựng các ứng dụng trên thiết bị di động như iPhone , iPad
6.000.000 VNĐ / 2 tháng
Khóa học lập trình di động Android

Lập Trình Android

Di Động
Khóa học lập trình Android giúp bạn xây dựng các ứng dụng trên thiết bị di động Android
6.000.000 VNĐ / 2 tháng
Khóa học lập trình di động Android Dạy Kèm 1 - 1 Website - Di Động Dạy kèm 1 giảng viên - 1 học viên dạy theo yêu cầu của học viên
8.000.000 VNĐ / 3 tháng