Bài 01 : Hướng dẫn cài đặt ReactJS


Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình ReactJS tại QuocTuan.Info.Ở bài đầu tiên này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt ứng dụng đầu tiên dựa trên nền tảng là ReactJS

Bước đầu tiên,các bạn truy cập vào website ReactJS tiếp tục các bạn truy cập vào Documentation và vào Installation.

Chúng ta sẽ có 2 cách cài đặt ReactJS :

Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt ReactJS theo cách thứ 1 là cài đặt ReactJS mới hoàn toàn để từ đó các bạn có thể dễ học và tìm hiểu hơn.

Để cài đặt được ReactJS thì máy tính của bạn bắt buộc phải có NodeJS và NPM.Trong đó NodeJS của bạn phải lớn hơn phiên bản 6.Để có thể kiểm tra phiên bản NodeJS thì bạn có thể dùng cách sau đây.

  1. Right Click sau đó chọn Git Bash Here hoặc Shift + Right Click chọn Open Command Window Here
  2. Gõ lệnh theo cú pháp sau
node -v

Nếu kết quả trả về là v.8.x.x thì có nghĩa là máy bạn đã có cài đặt NodeJS rồi. 

Một Package nữa phải có khi học lập trình ReactJS đó là NPM và để kiểm tra xem máy bạn đã có NPM hay chưa thì bạn cũng chỉ cần là theo 2 bước sau đây

  1. Right Click sau đó chọn Git Bash Here hoặc Shift + Right Click chọn Open Command Window Here
  2. Gõ lệnh theo cú pháp sau
npm -v

Tiếp tục chúng ta cần cài đặt môi trường Global cho một ứng dụng ReactJS.Công việc cài đặt này giúp bạn có thể Build cũng như Install bất kỳ nơi nào trên máy của chúng ta.Để cài đặt được NPM các bạn cũng thực hiện theo 2 bước sau 

  1. Right Click sau đó chọn Git Bash Here hoặc Shift + Right Click chọn Open Command Window Here
  2. Gõ lệnh theo cú pháp sau
npm install -g create-react-app

Để có thể tạo một ứng dụng ReactJS mới chúng ta sẽ dùng lệnh sau đây

create-react-app my-app

Trong đó my-app sẽ là tên project của bạn muốn tạo.Bây giờ tôi sẽ tiến hành tạo ra project với tên là lession01-hello

create-react-app lession01-hello

Công việc cài đặt một ứng dụng ReactJS sẽ mất tầm khoảng 2 phút.Sau đó các bạn có thể truy cập trực tiếp vào folder lession01-hello vừa tạo hoặc dùng lệnh

cd lession01-hello

Sau khi truy cập vào thư mục gốc của dự án ReactJS chúng ta tiến hành khởi động Sever của ReactJS bằng lệnh như sau 

npm start

Lúc này trình duyệt sẽ tự động khởi động với cấu trúc đường dẫn như sau : http://localhost:port (http://localhost:3000)
Sau khi bạn cài đặt xong một ứng dụng ReactJS thì sẽ có một folder tên là node_modules.Folder này là nơi chứa toàn bộ thư viện của ReactJS.Và Folder này được tạo ra từ file composer.json.Nhiệm vụ của composer.json sẽ khai báo các thông tin cần thiết bao gồm các thư viện cần download.Chính vì thế nếu sau này các bạn cần di chuyển project từ nơi này sang nơi khác.Các bạn có thể xóa folder node_modules để project nhẹ hơn.Để có thể cài đặt lại được node_modules sau khi xoa các bạn truy cập vào thư mục gốc của ứng dụng dùng lệnh sau đây

npm install

 


Tags

cài đặt reactjs install react cài đặt ứng dụng reactjs tìm hiểu quy trình cài đặt ứng dụng reactjs cấu hình cho ứng dụng reactjs

Khóa học lập trình PHP & MySQL cơ bản Khóa học lập trình PHP & MySQL nâng cao Khóa học lập trình Laravel Framework Khóa học lập trình Angular 4 Khóa học lập trình NodeJS Khóa học lập trình Python Khóa học lập trình Android Khóa học lập trình iOS Swift