Bài 03 : Quản lý Component có trong ReactJS


Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình ReactJS.Ở bài trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta tìm hiểu cấu trúc thư mục cũng như cách hoạt động của một ứng dụng ReactJS như thế nào.Tiếp tục ở bài này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các chúng ta quản lý các Component trong một ứng dụng được xây dựng bằng ReactJS

Khi chúng ta xây dựng một ứng dụng bằng ReactJS thì chúng ta sẽ có rất nhiều các Component và khi có quá nhiều Component xuất hiện trong một ứng dụng thì công việc quan trọng của bạn là phải quản lý các Component này sao cho có hiệu quả và chuyên nghiệp nhất.

Vì nếu bạn không quản lý hiệu quả các Component thì về lâu bạn sẽ rất khó nâng cấp cũng như cải tiến ứng dụng của mình.Cho nên cách để quản lý các Component trong ReactJS là vô cùng quan trọng.

Và đây là cách cho bạn để có thể quản lý được các Component một cách tốt nhất

Quản lý Component trong khóa học lập trình ReactJS

Vậy theo hình minh họa bạn cũng phần nào hiểu được vấn đề đúng không nào.Mỗi Component trong ứng dụng ReactJS sẽ được để trong một Folder riêng.

Ví dụ như trong trường hợp này mình có 3 Component là App,Footer và Header.Mỗi Component sẽ có 1 folder quản lý riêng.Và trong mỗi Folder sẽ chưa các Component tương ứng như App.js tương ứng với Component App,Footer.js tương ứng với Component Footer và Header.js sẽ tương ứng với Component Header


Tags

quản lý component hướng dẫn quản lý component quản lý component trong reactjs xử lý component phân cấp component

Khóa học lập trình PHP & MySQL cơ bản Khóa học lập trình PHP & MySQL nâng cao Khóa học lập trình Laravel Framework Khóa học lập trình Angular 4 Khóa học lập trình NodeJS Khóa học lập trình Python Khóa học lập trình Android Khóa học lập trình iOS Swift