Khóa học lập trình NodeJS

Giới Thiệu Về Khóa Học Lập Trình NodeJS

Khóa học lập trình NodeJS là khóa học HOT nhất hiện nay vì NodeJS là ngôn ngữ mới,nhu cầu sử dụng cao và nền tảng để tiếp cận với các ngôn ngữ khác như AngularJS,ReactJS hay VueJS.NodeJS là ngôn ngữ có thể xây dựng linh hoạt trên nhiều lĩnh vực khác nhau

 • Website : Xây dựng Backend hiệu quả cao
 • Mobile : Xây dựng Webservice
 • Application : Xây dựng ứng dụng Realtime hiệu quả
 • Game : Xây dựng Game tương tác cao
Chính vì lý do đó khóa học lập trình NodeJS tại QuocTuan.Info sẽ cung cấp đầy đủ các kiến thức về NodeJS cho bạn.Giúp bạn trở thành một lập trình viên NodeJS chuyên nghiệp.Ngoài ra khóa học NodeJS tại QuocTuan.Info là khóa học được xây dựng ra dựa trên các yêu cầu của công ty và nhà tuyển dụng,đồng thời áp dụng mô hình học theo dự án thực tế giúp bạn dễ dàng tiếp thu và không bị nhàm chán khi tham gia khóa học. Khóa học lập trình NodeJS giúp bạn có ngay việc làm sau khi hoàn thành khóa học.Vì hiện tại NodeJS là ngôn ngữ lập trình HOT nhất hiện nay nhưng lại khan hiếm nguồn nhân lực rất nhiều chính vì thế luôn có nhiều cơ hội cho bạn sau khi tham gia khóa học.

Kết Quả Sau Khi Tham Gia Khóa Học Lập Trình NodeJS

 • Hiểu rõ quy trình lập trình website và xây dựng application bằng NodeJS
 • Sử dụng thành thạo NodeJS và thư viện Express,Socket.IO
 • Có khả năng xây dựng website bằng NodeJS hoặc ứng dụng Chat bằng Socket.IO
 • Được tìm hiểu nhiều loại cơ sở dữ liệu như MySQL,NoSQL,PostgreSQL
 • Ứng tuyển các công ty outsource hoặc nước ngoài với mức lơn hơn 600$
 • Dễ dàng nghiên cứu các ngôn ngữ Angular và ReactJS

Chứng chỉ & Bằng cấp

Khóa học lập trình website và application bằng NodeJS chỉ cung cấp cho bạn các kiến thức là chính.Kết thúc khóa học lập trình website và application bằng NodeJS chúng tôi sẽ KHÔNG cung cấp chứng chỉ cho bạn như tham gia các khóa học lập trình website và application bằng NodeJS ở trung tâm.Tuy nhiên,chúng tôi có thể xác nhận thành tích của bạn trong khóa học lập trình website và application bằng NodeJS tại QuocTuan.Info thông qua việc bạn nộp đồ án tốt nghiệp trước các doanh nghiệp tuyển dụng.

Lý do khiến bạn tham gia khóa học lập trình NodeJS tại QuocTuan.Info

 • Học theo mô hình nhóm giúp bạn làm quen với kỹ năng Workgroup để xây dựng website và application bằng NodeJS
 • Được xử lý các dự án thực tế và các yêu cầu của nhà tuyển dụng
 • Cầm tay chỉ việc ngay khi bạn mất căn bản về lập trình hay chưa từng học lập trình (trái ngành).
 • Học phí thấp bằng 1/4 so với các khóa học lập trình NodeJS tại các trung tâm để có thể hỗ trợ các bạn Sinh Viên.
 • Nội dung và giáo trình được nghiên cứu từ các yêu cầu của các công ty hiện nay
 • Được cung cấp ebook và video về khóa học lập trình website và application bằng NodeJS từ các trang học trực tuyến nước ngoài nổi tiếng như Udemy , Lynda v..v..

Quyền lợi khi tham gia khóa học lập trình NodeJS

 • Được hỗ trợ trong suốt và sau khi bạn tham gia khóa học tại QuocTuan.Info.
 • Được hỗ trợ học lại miễn phí toàn bộ khóa học lập trình website và application bằng NodeJS nếu bạn đạt đủ điều kiện.
 • Được hỗ trợ giới thiệu việc làm nếu bạn đạt loại giải khi hoàn tất khóa học

Chương 1 : Javascript Cơ Bản

 • 1
  • Khái niệm về Javascript
  • Khai báo kiểu dữ liệu,phép toán và biểu thức
  • Vòng lặp trong Javascript
  • Mảng và đối tượng
 • 2
  • Hàm và xây dựng hàm trong Javascript
  • Tìm hiểu khái niệm Clousures
  • Tìm hiểu ES6 cơ bản
 • 3
  • Tìm hiểu jQuery cơ bản
  • Các sự kiện trong jQuery
  • Bài tập : Xây dựng chức năng Choose Image

Chương 2 : NodeJS Cơ Bản

 • 4
  • Hướng dẫn cài đặt NodeJS
  • Cài đặt công cụ và biến môi trường
  • Quy trình hoạt động của NodeJS
 • 5
  • Tìm hiểu khái niệm Process Object, Global, Callback
  • Module trong NodeJS
  • Các vấn đề về NPM
 • 6
  • Tìm hiểu Event, EventEmitter và kế thừa trong EventEmitter
  • Xây dựng Class trên ECMAScript 6
  • Xây dựng EventEmitter trên ECMAScript 6
 • 7
  • ReadStream File trên NodeJS
  • Copy File bằng WriteStream
  • Phương thức PIPE trong Streaming, Nén File bằng Zlib
 • 8
  • Tìm hiểu Duplex (Read - Write)
  • Cách hoạt động của Streaming
  • Bài tập ứng dụng: Hệ thống Streaming Video từ Server NodeJS

Chương 3 : Xây dựng Webserver bằng NodeJS

 • 9
  • Tìm hiểu khái niệm Webserver và Webservice
  • Khởi tạo Webserver bằng NodeJS
  • Load File HTML trên Webserver
 • 10
  • Kỹ thuật xây dựng Router cho Webserver
  • Phương thức GET trên NodeStatic của Webserver
  • Xây dựng Form Post trong NodeJS

Chương 4 : Tìm hiểu về Framework Express

 • 11
  • Cài đặt Express
  • Các vấn đề trong giao diện với Jade Template
  • Chuyển Template HTML thành Jade Template
  • Xây dựng giao diện bằng EJS
 • 12
  • Xây dựng Router Basic
  • Tìm hiểu khái niệm Next và Callback trong Router
  • Các vấn đề với Request và Response
 • 13
  • Create - Get - Delete Cookie trong Express
  • Tìm hiểu Module Session
  • Xây dựng Flash Message bằng Connect Flash
  • Bài tập úng dụng: Xây dựng cơ chế đã xem sản phẩm
 • 14
  • Sử dụng BodyParser khi làm việc với Form
  • Upload File với Module Multer
  • Quản lý bằng FileFilter Module Multer
 • 15
  • Upload MultiFile với Multer nâng cao
  • Tìm hiểu Dropzone
  • Bài tập ứng dụng: Quản lý album với Dropzone

Chương 5 : Express - MongoDB

 • 16
  • Tìm hiểu về NoSQL
  • Thuật ngữ giữa SQL và NoSQL
  • Cài đặt và câu hình MongoDB
 • 17
  • Quản lý Database và Document trong MongoDB
  • Update Document trong MongoDB
  • Query và toán tử trong MongoDB
  • Bài tập ứng dụng: Xây dựng hoàn chỉnh Website giải trí

Chương 6 : PassportJS - Xây dựng chức năng đăng nhập và đăng ký

 • 18
  • Cài đặt và sử dụng Package
  • Kiểm tra form bằng Express Validator
  • Chức năng đăng ký thành viên
 • 19
  • Chức năng đăng nhập
  • Kiểm soát quyền truy cập và đăng xuất
 • 20
  • Xây dựng chức năng đăng nhập bằng Facebook
  • Xây dựng chức năng đăng nhập bằng Gmail

Chương 7 : PostgreSQL - Xây dựng Webservice

 • 21
  • Cài đặt PostgresSQL và Postman
  • WebService - Thêm dữ liệu
  • WebService - Hiển thị danh sách

Chương 8 : Xây dựng Website bán hàng

 • 22
  • Xây dựng Menu ứng dụng
  • Hiển thị dữ liệu trang chủ
  • Thao tác với loại và chi tiết sản phẩm
 • 23
  • Quản lý sản phẩm và thể loại
  • Thao tác làm việc với giỏ hàng
  • Gửi Mail xác nhận đơn hàng

Chương 9 : Socket.IO - Xây dựng chức năng Chat

 • 24
  • Tìm hiểu Socket.IO
  • Truyền dữ liệu từ Server đến Client
  • Truyền dữ liệu từ Client đến Server
 • 25
  • WebChat - Thêm thành viên
  • WebChat - Gửi tin nhắn
  • WebChat - Thành viên đang online
 • 26
  • WebChat - Lưu quyền truy cập
  • WebChat - Quản lý message
  • WebChat - Chức năng đăng xuất

Học tại địa chỉ 153/8/32 Nguyễn Thông P9 Q3 TP.HCM ( Hẻm 123 Nguyễn Thông ).Học theo mô hình nhóm từ 8 - 12 bạn và được học trực tiếp với giảng viên.

Lưu ý : khi đi học học viên mang theo Laptop và thanh toán học phí ở buổi đầu tiên trước khi tham gia khóa học

Quy trình đăng ký và tham gia khóa học :
 • Gọi điện thoại số: 0933.649.647 (Mr Tuấn) hoặc gửi email: contact.quoctuan@gmail.com với nội dung như sau để đăng ký khóa học và giữ chổ.
  • Họ và Tên : Nguyễn Văn A
  • Điện thoại : 0123456789
  • Tham gia khóa học : Khóa Học Lập Trình NodeJS
  • Khai giảng : 01/04/2020
  • Thời gian : 15h30 - 17h30
 • Đến buổi học đầu tiên trước 15 phút để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Lưu ý :
Để tránh trường hợp bạn không tìm được nhà.Khi bạn đến địa chỉ số 121 - 123 Nguyễn Thông F9 Q3 TP.HCM thì bạn có thể gọi số 0933.649.647 (Mr Tuấn) để được hướng dẫn vào cũng như gửi xe.

Khóa học lập trình PHP & MySQL cơ bản Khóa học lập trình PHP & MySQL nâng cao Khóa học lập trình Laravel Framework Khóa học lập trình Angular 4 Khóa học lập trình NodeJS Khóa học lập trình Python Khóa học lập trình Android Khóa học lập trình iOS Swift