Lịch Khai Giảng

Thứ 2 - 4 - 6
STT Khóa Học Thời Lượng Khai Giảng Giờ Học Học Phí
Thứ 3 - 5 - 7
STT Khóa Học Thời Lượng Khai Giảng Giờ Học Học Phí
1 PHP Cơ Bản 3 tháng 09/07/2018 19h30 - 21h00 2.000.000 VNĐ
2 Khóa Học Lập Trình Laravel Framework 3 tháng 02/08/2018 19h30 - 21h00 2.000.000 VNĐ
Thứ 7 - CN
STT Khóa Học Thời Lượng Khai Giảng Giờ Học Học Phí