Lịch Khai Giảng

Thứ 2 - 4 - 6
STT Khóa Học Thời Lượng Khai Giảng Giờ Học Học Phí
Thứ 3 - 5 - 7
STT Khóa Học Thời Lượng Khai Giảng Giờ Học Học Phí
1 PHP Cơ Bản 3 tháng 05/05/2020 19h30 - 21h00 5.000.000 VNĐ
2 Khóa Học Lập Trình Laravel Framework 3 tháng 10/04/2020 19h30 - 21h00 5.000.000 VNĐ
Thứ 7 - CN
STT Khóa Học Thời Lượng Khai Giảng Giờ Học Học Phí